New Page 1
 
 
New Page 1
  Aquarius je manjše dinamično podjetje, kjer se zaposleni ukvarjamo z iskanjem rešitev za ohranjanje narave in varstvo okolja pri prostorskem načrtovanju, posegih v okolje in industrijskem onesnaževanju. Izdelujemo poročila, ki obsegajo celovito varstvo okolja v postopkih pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, naravovarstvenih soglasij, mnenj o sprejemljivosti izvedbe planov in posegov ter okoljskih dovoljenj.

Smo ekipa izkušenih in zanesljivih strokovnjakov naravoslovnih, naravoslovno-tehničnih in družboslovnih smeri, sposobnih zagotavljati visoko raven varstva okolja ter izdelovati poročila korektno in natančno.

Usposobljeni smo za vodenje celovitih in zahtevnih okoljskih projektov , ki vključujejo koordinirano sodelovanje večjih projektnih skupin.

V našem podjetju celovito obvladujemo geografski informacijski sistem (GIS) in tako zagotavljamo obdelavo različnih prostorskih podatkov v vektorski obliki, digitalizacijo podatkov in kakovostno pripravo kartografskih vsebin, ki so nepogrešljive pri zahtevnejših projektih.

Storitve opravljamo samostojno ali s partnerji oziroma podizvajalci, odvisno od vrste, značilnosti in zahtevnosti projekta. Sodelujemo le s preverjeno izkušenimi strokovnjaki različnih strok.

Poslovni partnerji nas poznajo po kakovosti opravljenega dela in po tem, da ga vedno opravimo v dogovorjenih rokih.

V 25-ih letih svojega delovanja smo sodelovali z več kot 100 naročniki in kakovostno opravili več kot 500 storitev, s katerimi smo pripomogli k varovanju naravnega in življenjskega okolja na vseh ravneh, hkrati pa naročnikom pomagali pri izvedbi njihovih projektov.


OSNOVNI PODATKI

Naziv: Aquarius ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana
Kratki naziv: Aquarius d.o.o. Ljubljana
Sedež podjetja: Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 518 72 22, 01 518 72 23
Fax: 01 518 72 24
Elektronska pošta: info@aquarius-lj.si
Matična številka: 5424534000
Davčna številka: SI16066430
Transakcijski računi: SI56 0205 3001 7001 571 (NLB d.d.)